Go to content

Հատուկ առաջարկներ

Շտապի՛ր ձեռք բերել KIA Sportage
Շտապի՛ր ձեռք բերել KIA Sportage 15.01.2020

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն «Կապիտալ Մոթորս» ՍՊԸ-ի հետ մեկնարկել է արշավ:

Արշավի շրջանակներում Kia Sportage և KIA Sorento մեքենաների ձեռքբերման նպատակով գործում են սպառողական վարկերի, չվերականգնվող /վարկային գծերի և օվերդրաֆտների տրամադրման հետևալ պայմանները.

Տոկոսադրույք (ներառյալ Կասկո ապահովագրություն)9.90%
Տոկոսադրույք (առանց Կասկո ապահովագրության)8.90%
Վարկի մարման ժամկետ - 3 տարի
Վարկի տրամադրման վճար միանվագ վարկի գումարի 1%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ


Կանխավճար - 10%
3 տարով վարկավորման դեպքում փաստացի տոկոսադրույք
8.9% անվանական տոկոսադրույքի դեպքում` 10.27%
9.9% անվանական տոկոսադրույքի դեպքում` 11.17%