Փոխանցման տուփի էլեկտրոնային կառավարում (Shift by Wire)

Փոխանցման տուփի աշխատանքի ռեժիմների ընտրության էլեկտորնային համակարգը օգտագործում է բացառապես էլեկտրական ազդանշաններ՝ առանց փոխարկչի և փոխանցման տուփի միջև մեխանիկական կապի։ Սա թույլ է տալիս բացառապես ջոյսթիքի օգնությամբ ավելի հարմարավետորեն և հստակ ընտրել ռեժիմները։