Կայանատեղիից հետընթաց դուրս գալու ժամանակ նախազգուշացման համակարգ (RCCW)

Կայանատեղիից հետընթաց դուրս գալու պահին համակարգը հետևում է աջից կամ ձախից մոտեցող ավտոմեքենաներին։ Խոչընդոտ հայտնաբերելու դեպքում RCWW համակարգը ձայնային ազդանշանի, ինչպես նաև սարքավորումների վահանակին արտացոլվող տեսողական նշանով նախազգուշացնում է վարորդին։